Skip to content

Švč. Marijos globos namai

Esame įstaiga teikianti socialinę globą, užtikrinančią žmogaus orumą, palaikančias sąlygas, dvasinių poreikių užtikrinimą asmenims, kurie dėl senyvo amžiaus, šeimyninės padėties, negalios, silpnos sveikatos negali gyventi savarankiškai.

švč marijos globos namai

APIE MUS

Esame įstaiga teikianti socialinę globą, užtikrinančią žmogaus orumą, palaikančias sąlygas, dvasinių poreikių užtikrinimą asmenims, kurie dėl senyvo amžiaus, šeimyninės padėties, negalios, silpnos sveikatos negali gyventi savarankiškai.

Pagarba

Pasitikėjimas

Atvirumas

Pagarba

We take pride fighting for individuals insurance companiesess nihil flexita synth art party deep.

Pasitikėjimas

We take pride fighting for individuals insurance companiesess nihil flexita synth art party deep.

Atvirumas

We take pride fighting for individuals insurance companiesess nihil flexita synth art party deep.

Globos namuose teikiama ir užtikrinama ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų visuma

Globos namų komanda rūpinasi buitiniais, socialiniais, kultūriniais, dvasiniais ir medicininiais suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus žmonių poreikiais, kuriems nustatytas vidutinių ar didelių specialių poreikių lygis. Taip pat ir asmenimis, kuriems reikalinga globa/slauga, nėra galimybių gyventi savarankiškai ir pasirūpinti savimi, o artimieji dėl objektyvių priežasčių negali prižiūrėti.

Globos namų administracija aktyviai dalyvauja siekdami, kad globos namų pasirinkimo ir patekimo į juos etape būtų viskas aišku, ramu ir sklandu. Nukreipiame ir padedame atlikti visus reikiamus žingsnius, kad patekti į globos namus.

Turite klausimų dėl apgyvendinimo? Norite sužinoti, kaip sklandžiai patekti į globos namus?

Smulkesnė informacija telefonu +370 617 00045, el. paštu: info@marijosglobosnamai.lt arba atvykus šiuo adresu: P. Kriaučiūno g. 13, Marijampolė.

Jeigu reikalinga pagalba ar tiesiog norite pasikalbėti ir išgirsti plačiau apie Švč Marijos globos namus susiekite.

Why Choose Us?

Does more then ever platformse to achieve goal stages.

Excellent Service

We help digital companies olume their self-interest and get.

Quality And Reliability

We help digital companies olume their self-interest and get.

Clean Working

We help digital companies olume their self-interest and get.

Expert Farmer

We help digital companies olume their self-interest and get.

logo_2
Norėjau padėkoti už pagalbą Aurelijai. Vakar ji labai apsidžiaugė jaukiu kambariu. Ją labai pradžiugino ir tai, kad gyvens viena ir jos naktiniai kėlimaisi į tualetą nedarys niekam nepatogumų. Ji sakė, kad yra laiminga. O man tarsi kalnas nuo pečių nukrito. Jūsų namuose tvyro ypatinga atmosfera – šiluma, meilė, dėmesys. Ačiū, kad paskutines pas Jus gyvenančių žmonių dienas papildote laime.
Dalytė
Gyventojo giminaitis
logo_2
Nuoširdus DĖKUI A. A. Benjaminos Steponaitytės globėjoms. Jūsų sielos ir rankų šiluma, rūpestis ir geras žodis leido Benjaminai jaustis čia kaip namuose. Linkiu, kad šis gėris, atjauta niekada nepaleistų šių namų. Visam personalui linkiu sveikatos, kantrybės ir kuo daugiau šviesių dienų Jūsų kasdienybėje.
Rūta
Gyventojo giminaitis
logo_2
Norime nuoširdžiai padėkoti už mano tetos Marijos Akelaitienės ilgametę slaugą. Visuomet jautėme rūpestį, pagarbą, atjautą, švelnumą. Norime pasakyti visam personalui didelį AČIŪ, linkime Jums daug sveikatos ir stiprybės.
Danguolė Kinderienė
Gyventojo giminaitis
logo_2
Švč. Marijos globos namai pasitiko mus, klounus Vidą ir Zigmą, ne tik atvėrę vartus po karantino mėnesių, bet ir atviromis širdimis, plačiomis šypsenomis ir skanėstais padengtais stalais.
Vida ir Zigmas
Gyventojai
logo_2
Visiems darbuotojams, slaugiusiems Danutę Joaną Maurukienę, dėkojame už rūpestį, švelnumą, supratingumą, už padrąsinimus ir užuojautą, už kantrybę ir pasiaukojimą sunkiam darbui. Jūsų darbas ypatingas – reikalaujantis daug ištvermės, pastangų ir kantrybės, tačiau kilnus ir nepaprastai reikalingas sunkiai sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems. Būkite laimingi! Nuoširdžiausias ačiū jums.
Vaidona ir Raimundas Maurukai
Gyventojo giminaičiai
naujienos
Norime nuoširdžiai padėkoti už mūsų tėvo Jono Raulinaičio priežiūrą Jūsų globos namuose. Nuostabios moterys, kurios padėjo mūsų Tėveliui praleisti gražiai paskutines dienas.
Jolanta, Gintautas ir Vytautas
Gyventojo giminaičiai
naujienos
Ačiū už viską: už rūpestį, už gerą žodį (jei reikia, ir kitokį), už visapusišką šilumą, už visus patogumus, kokių turbūt kitur nerastume. Nuoširdžiai sveikinu, linkiu visokios laimės, kantrybės, sveikatos...
Mirga
Globos namų gyventoja

Švč. Marijos globos namai

Apie mūsų gyvenimą iš arčiau

Švč. Marijos globos namų

Naujienos