Gyvenimas trunka akimirką begaliniame laike...

AKTUALI INFORMACIJA!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V – 2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ (galiojanti aktuali redakcija nuo 2021 07 01) ir  2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo aprašo patvirtinimo“ (galiojanti aktuali redakcija nuo 2021 06 18)

GYVENTOJŲ LANKYMAS NUO 2021 M. LIEPOS 1 D. 

 • lankyti galima kasdien nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir 14.00 val. iki 17.30 val.
 • lankyti leidžiama tik vizito datą ir laiką suderinus iš anksto;
 • pageidaujantys aplankyti globos namų gyventoją, vizito datą ir laiką suderina su socialine darbuotoja, tel. nr. 8 653 41058, ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki atvykimo;
 • lankytojas telefonu pateikia būtiną informaciją (ar neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių: sloga, kosulys, karščiavimas, pasunkėjęs kvėpavimas ir kt.);
 • lankymo trukmė ne ilgesnė nei 15 min.
 • susitikti su gyventojais galima lauke (pavėsinėje) bei pastato viduje.

Vizito metu lankytojas privalo:

 • neturėti tiesioginio kontakto (apsikabinimų, rankos paspaudimų) su gyventoju;
 • bendraujant išlaikyti saugų 2 metrų atstumą;
 • gali perduoti gyventojams maisto produktus bei daiktus, tačiau jie privalo atitikti teisės aktų nustatytus kokybės ir įpakavimo reikalavimus;
 • maisto produktų galiojimo terminas privalo būti nepasibaigęs.

Gyventojas, kuris atvyksta iš namų  apsigyventi globos namuose ar po svečiavimosi pas artimuosius, izoliuojamas 14 dienų nuo jo atvykimo į socialinės globos įstaigą dienos. Viruso SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) tyrimas turi būti atliktas ne vėliau kaip  prieš 72 val. bei tyrimo rezultatas neigiamas.  

INFORMACIJA TEIKIAMA  telefonu:

 • Globos namų veiklos ir personalo klausimais – direktorė +370 343 92907; +370 617 00045
 • Socialinės globos klausimais – direktorės pavaduotoja soc. darbui +370 616 02963
 • Gyventojų sveikatos klausimais – vyr. BP slaugytoja +370 620 21060

Dėkojame visiems už supratingumą.
Direktorė Sigita Lietuvninkienė

PADĖKA

Gyvenimas yra dovana...

Kvalifikuota pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globa

Švč. Marijos globos namai teikia socialinę globą, užtikrinančią žmogaus orumą palaikančias sąlygas, asmenims, kurie dėl senyvo amžiaus ir šeimyninės padėties, negalios, silpnos sveikatos negali gyventi savarankiškai.

Globos namai įregistruoti 2001 m. gegužės mėn. 4 d.

Gali gyventi iki 30 senyvo amžiaus asmenų.

Gyvenimas nugali mirtį, o artimo meilė – abejingumą.
Marijos globos namai

VšĮ Švč. Marijos globos namai

Gyvenimas yra grožis, žavėkis juo...

Globos namuose teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus žmonėms.

2014 m. rugpjūčio mėn. 6 d. Švč. Marijos globos namams Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo įteikta LICENCIJA SOCIALINEI GLOBAI TEIKTI.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikia verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šią asmens sveikatos priežiūros paslaugą:

bendrąją asmens sveikatos priežiūros – slaugos (bendrosios praktikos slaugos).

Išduota licencija 2013 08 26 Nr. 3522; atnaujinta 2019 05 20

P.Kriaučiūno g. 13,
LT-68298 Marijampolė
Lietuva

Koplyčioje
Gyvenimas yra brangus, elkis su juo rūpestingai...

Paslaugos

Apgyvendinimas

Apgyvendiname vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose, taip pat aprūpinant pagrindiniais baldais.

Maitinimas

Maitiname 4 kartus per dieną bendroje valgykloje. Esant sunkiai negaliai - organizuojamas maitinimas kambariuose.

Medicininė priežiūra

Teikiame sveikatos priežiūros paslaugas, bendradarbiaujant su Marijampolės miesto sveikatos priežiūros įstaigų specialistais.

Slauga

Pagalba rengiantis, valgant, prausiantis ir kt.

Laisvalaikio organizavimas

Įvairių kolektyvų koncertai, išvykos, gyventojų gimtadienių ir jubiliejų paminėjimas, filmų žiūrėjimas, išvykos, relaksacijos valanda, darbinių įgūdžių ugdymas (mezgimas, nėrimas vašeliu).

Papildomos mokamos paslaugos

Transporto paslauga asmeniniams poreikiams; individualus periodinės spaudos užsakymas; smulkaus asmeninio turto įsigijimas ar remontas; grožio paslaugų (plaukų, antakių dažymas) teikimas.

Kitos įvairios paslaugos

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas įvairiose institucijose.

Laukiame visokeriopos pagalbos!

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnumą!

Dėkojame visiems – organizacijoms bei pavieniams žmonėms – kurie 2020 metais pervedėte 1,2 proc. (888,72 EUR), pinigines aukas gautas per 11-12 mėn. (1500,00 EUR) ir įvairias aukas natūra.

Teatlygina Jums Dievas visokeriopomis malonėmis!

Atsiliepimai ir padėkos
Norime nuoširdžiai padėkoti už mano tetos Marijos Akelaitienės ilgametę slaugą. Visuomet jautėme rūpestį, pagarbą, atjautą, švelnumą. Norime pasakyti visam personalui didelį AČIŪ, linkime Jums daug sveikatos ir stiprybės.
Pagarbiai Danguolė Kinderienė
2020 11 03
Nuoširdus ačiū Jums visiems - ir darbuotojams, ir vienuolėms, ir administracijai - už puikią mano mamos priežiūrą. Esu labai dėkinga už Jūsų pasišventimą.
Alina Sutkevičienė
2020 m. rugpjūtis
Švč. Marijos globos namai pasitiko mus, klounus Vidą ir Zigmą, ne tik atvėrę vartus po karantino mėnesių, bet ir atviromis širdimis, plačiomis šypsenomis ir skanėstais padengtais stalais.

Turėjom atskirą kambarį atskirame namelyje persirengimui, kur galėjom saugiai atsipūsti po kelionės, pasitarti ir suderinti instrumentus.

Slaugutės ir socialinės darbuotojos saugiu atstumu susodintus senelius akylai stebėjo ir, jei nors vienas senjoras nerimaudavo, jam iškart buvo rodomas dėmesys.

Apie kiekvieną senelį darbuotojos turėjo gražiausių istorijų ir pastebėjimų. Mūsų pasirodymo metu taip pat buvo įsimintinų ir stebinančių situacijų – viena močiutė mums bekoncertuojant pati panoro užgroti lūpine armonikėle. Tik po pasirodymo sužinojome, kad ji buvo giliai paslėpusi savo armonikėlę, net darbuotojos nežinojo kur. Tačiau nepaprastai džiaugėsi, kad močiutė panoro ja užgroti.

Senelių kolektyvas smagiai su darbuotojomis traukė senas lietuviškas dainas, o viena senolė, turinti nuostabų balsą, mokėjo kone kiekvienos dainos žodžius ir dainavo už visus garsiausiai. Zigmas ir Vida pasirodymo metu gyventoją praminė „choro vadove“, nes atrodė, kad ji vadovauja visam dainuojančių senjorų chorui. Jausmas buvo toks: Vida ir Zigmas papuolė į vieną darnią šeimą, kur klounai buvo labai laukiami ir mylimi svečiai.

Po pasirodymo dar gavom ir skanius pietus. Taigi, atrodo, atvažiavom pasidalinti savo programa, skirta globos namų senjorams, o išvažiavom apdovanoti šypsenomis, dainomis, patys pagloboti ir pamaitinti. Tikri globos namai, kur globoja ne tik senelius, bet ir darbuotojai vieni kitus, ir juo labiau atvykėlius, tokius klounus paklydėlius, kaip Vidą ir Zigmą.

Ačiū, jog apdovanojate mus šypsenomis, pietumis, savo istorijomis, kurias labai branginame ir liekame jau ištroškę naujų susitikimų, nes jie mus praturtina. Ir Vida su Zigmu nebūtų tokie turtingi klounai. ☺
Vida ir Zigmas
2020 m. vasara
Mamos dienos proga akys užklydo į Jūsų tinklapio Nuotraukų galeriją. Buvo prisiminimų vakaras. Ilgai žiūrėjau, buvo įdomu ir gera prisiminti Jūsų namų gyvenimo epizodus, matyti pažįstamus ir mielus veidus.

Ačiū Jums už mano Mamos slaugą, už buvimą kartu, kai buvo sunku.

Stiprybės Jūsų darbuose!
Gema
2019 m.
Visiems darbuotojams, slaugiusiems Danutę Joaną Maurukienę, dėkojame už rūpestį, švelnumą, supratingumą, už padrąsinimus ir užuojautą, už kantrybę ir pasiaukojimą sunkiam darbui.

Jūsų darbas ypatingas – reikalaujantis daug ištvermės, pastangų ir kantrybės, tačiau kilnus ir nepaprastai reikalingas sunkiai sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems.

Būkite laimingi!
Nuoširdžiausias ačiū jums.
Vaidona ir Raimundas Maurukai
2019 gegužė

MARIJAMPOLĖS Švč. MARIJOS GLOBOS NAMAMS

Padėka

Norėtume išreikšti didelį dėkingumą Švč. Marijos globos namų darbuotojams už giliai žmogišką, jautrų ir profesionalų rūpinimąsi mūsų Mama Liuda Viliūniene. Ji globos namuose praleido sunkios ligos pažymėtus paskutinius savo gyvenimo mėnesius nuo 2018 m. kovo mėn. iki 2019 m. liepos 9 d.

Buvome nepaprastai sujaudinti matydami, su kokiu pastoviu pasiaukojimu ir artimo meile visos šių Namų darbuotojos ir bendradarbės, pradedant nuo slaugių, virėjų ir baigiant ateinančiomis vienuolijos seserimis bei jaunimo organizacijų atstovais, kuria atidumu ir gerumu persmelktą Namų atmosferą, kaip atidžiai ir kartu neįkyriai, su gera nuotaika ir nesibaigiančiu humoru rūpinasi savo globojamais senyvais žmonėmis.

Norėtume ypatingai padėkoti Namų direktorei Zinai, jos pavaduotojai Janinai, taip pat slaugėms, su kuriomis susidūrėme dažniausiai. Visuomet lydėsime Jus pačiais geriausiais žodžiais savo mintyse ir maldose.

Norėtume padėkoti Vargdienių seserų vienuolijai ir vyskupijai už tyliai dirbamą didį krikščioniško gailestingumo darbą, kuris per šiuos Namus praskaidrina daugelio žmonių senatvės dienas. Linkime ir toliau šiuos namus puoselėti ir tobulinti.

Atskiro paminėjimo nusipelno Namuose sudarytos buitinės sąlygos. Namai yra ypatingai švarūs ir jaukūs, jų virtuvės paruoštas maistas nenusileidžia daugelio Marijampolės restoranų ir kavinių meniu. Labai rūpestingai palaikomas globojamiems asmenims tinkamas dienos režimas, kartu sudarant palankias galimybes juos nuolat lankyti artimiesiems. Sudėtingesnės buvo tik tinkamos temperatūros palaikymo sąlygos karštą 2019 m. vasarą – Namams gal praverstų oro kondicionavimo sistemos. Kiek spėjome pastebėti per bendravimo su Namais mėnesius, stipriau besijaučiantiems globotiniams taip pat praverstų didesnį fizinį aktyvumą įgalinančios priemonės – gimnastikos kambarys, fizioterapeuto patarimai, masažuotojo paslaugos.

Būtume laimingi, jei savo atsiliepimu arba kitokia pagalba galėtume prisidėti prie tokių arba panašių Švč. Marijos globos namų patobulinimų.

Su pagarba ir dėkingumu

Vytautas Viliūnas, Liudos Viliūnienės sutuoktinis bei Giedrius ir Dalius, sūnūs.
Marijampolė, 2019 m. rugpjūčio 23 d.
Nuoširdžiausiai dėkojame visiems - organizacijoms ir pavieniams žmonėms - kurie 2018 metais pervedėte 2 % (428,46 EUR), pinigines aukas (965,50 EUR) ir įvairias aukas natūra.
Teatlygina Jums Dievas visokeriopomis malonėmis! Ačiū!
VšĮ Švč. Marijos globos namų administracija
Marijampolė, 2019 m. sausio 10 d.
Kuo nuoširdžiausias AČIŪ Direktorei, pavaduotojai ir visam personalui už begalinį rūpestį ir nuoširdumą, kurį suteikėte a. a. mamytei Petronėlei Junkaitienei.
Jūs nuostabūs žmonės.
Labai Jums ačiū!
Dukra Teresė, anūkai Irma ir Saulius​
Marijampolė, 2019 m. sausio 8 d.
Padėkokit prašau personalui nuo manęs, mačiau kaip slaugė, prižiūrėjo ir kaip rūpinosi mama ir suprantu, kokio atsidavimo reikalaujantis darbas. Visada Jus prisiminsiu.
Sveikatos visiems ir nuoširdus AČIŪ.
Dukra Sandra
Marijampolė, 2018 m. gegužės 24 d.
Norime nuoširdžiai padėkoti už mūsų tėvo Jono Raulinaičio priežiūrą Jūsų globos namuose. Nuostabios moterys, kurios padėjo mūsų Tėveliui praleisti gražiai paskutines dienas.
Nuoširdus AČIŪ Jums - dukra Jolanta, sūnūs Gintautas ir Vytautas
Marijampolė, 2018 balandžio 26 d.
Ačiū už viską: už rūpestį, už gerą žodį (jei reikia, ir kitokį), už visapusišką šilumą, už visus patogumus, kokių turbūt kitur nerastume. Nuoširdžiai sveikinu, linkiu visokios laimės, kantrybės, sveikatos...

Šv. Kalėdų proga Jums siunčiu tokį giesmės posmą:

"Šventa naktis, visur tylu.
Varpai tik gaudžia.
Švelni giesmė - tai angelų - gijas mūs laimei audžia,
gijas mūs laimei audžia!"
Nuoširdus DĖKUI a.a. Benjaminos Steponaitytės globėjams. Jūsų sielos ir rankų šiluma, rūpestis ir geras žodis leido Benjaminai jaustis čia kaip namuose. Linkiu, kad šis gėris, atjauta niekada neapleistų šių namų.
Visam personalui linkiu sveikatos, kantrybės ir kuo daugiau šviesių dienų Jūsų kasdienybėje.
Rūta
Nuoširdžiai dėkoju už a.a. Reginos Milutienės globą, šiltą, nuoširdų bendravimą. Dievo palaimos visam Jūsų kolektyvui.
Renata (dukra)
2016 m. gegužės 16 d.
Reiškiu nuoširdžią padėką šių namų vadovybei ir visiems darbuotojams.
Tegul džiaugsmo dienos pinasi kaip gėlių girliandos ir nesibaigia nuo širdies ligi saulės.
Leokadija (gyventoja)
2015 m. kovo 21 d.
Norėjau padėkoti už pagalbą Aurelijai. Vakar ji labai apsidžiaugė jaukiu kambariu. Ją labai pradžiugino ir tai, kad gyvens viena ir jos naktiniai kėlimaisi į tualetą nesudarys niekam nepatogumų. Ji sakė, kad yra laiminga. O man tarsi kalnas nuo pečių nukrito.
Jūsų namuose tvyro ypatinga atmosfera - šiluma, meilė, dėmesys. Ačiū, kad paskutines pas Jus gyvenančių žmonių dienas pripildote laimės.
Dalytė
2008 m. birželio 17 d.
Scroll to Top