BIRŽELIO 3 DIENA

Švč. Marijos globos namų kapeliono kunigo Vlado Jackūno 35 metų kunigystės sukakties minėjimas.

BIRŽELIO 4 DIENA

Žaidimų popietė su muilo burbulais.

BIRŽELIO 23 DIENA

Pietūs kieme.

BIRŽELIO 25 DIENA

Minėjome birželio mėnesį gimusiųjų gimtadienius.

BIRŽELIO 30 DIENA

Mįslių popietė.

KITOS POPIEČIŲ AKIMIRKOS:

Valgėme ledus.

Skaitėme knygas.

Kieme žaidėme su kamuoliu.

 

Dainavome ir giedojome.

Džiaugėmės ir grožėjomės gamta.

 

Bendravome tarpusavyje.

Žaidėme stalo žaidimus.

Scroll to Top