Skip to content

Apie mus

Švč. Marijos Globos namai

Įregistruoti 2001 m. gegužės mėn. 4 d.

Steigėjas yra Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija buvusiuose motiniškuose Vienuolijos namuose.

Globos namuose gali gyventi 43 žmonės. REZERVUOTI LAISVĄ VIETĄ!

Mūsų vizija

Nuolat tobulėjanti, naujoms iniciatyvoms atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę.

Mūsų misija

Tęsiant Jėzaus gailestingumo ir meilės misiją, siekti užtikrinti kvalifikuotą globą ir visapusiškai rūpintis senyvo amžiaus žmonėmis šeimyninėje aplinkoje, teikti kupiną meilės ir atjautos aptarnavimą, ypač ligoje, kančioje ar mirtyje, pripažįstant antgamtinę kiekvieno žmogaus vertę, jo unikalumą ir jam priklausančią pagarbą.

Mūsų vertybės

Vertybės – pagarba, pasitikėjimu ir atvirumu grįstas santykis tarp darbuotojų ir įstaigos gyventojų. Visose veiklos srityse svarbiausia – paslaugų kokybė, dvasinis augimas, profesionalumas.

Pagarba

Pasitikėjimas

Atvirumas