1,2 % GPM parama

Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu
kviečiame skirti iki 1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

DĖMESIO!!!

Nuo 2020 m. paramos gavėjams galima skirti tik iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.). Daugiau informacijos  galite rasti VMI internetinėje svetainėje.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai teikiame tik elektroniniu būdu – VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS).

Norint paremti mūsų Globos namus 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio dalimi, reikia elektroniniu būdu deklaruoti pajamas už 2020 metus (forma GPM311 v.1). Tik deklaravus pajamas (jei yra tokia prievolė), bus vykdomas Jūsų prašymas dėl 1,2 procentų sumos pervedimo Globos namams. Prašymą pervesti 1,2 % pajamų mokesčio sumos reikia pateikti iki 2021 m. gegužės 3 d. (nes 1 – 2 d. – nedarbo dienos).

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos prašymo formą FR0512 versija 04

Prašymą dėl paramos perdavimo iki 2021 m. gegužės 3 d. galima pateikti keliais būdais:

  • Greičiausiai ir patogiausiai prašymą FR0512 galite pateikti elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).
  • Prašymą taip pat galite atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Prašymo FR0512 versija 04 formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, rasite čia:

Nuo 2022-01-01 bus priimama ir nagrinėjama tik elektroniniu būdu  per EDS pateikta prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį forma FR0512.

Išsamesnę informaciją rasite čia.

Deklaracijos pildymas internetu:

Prisijungus prie VMI sukurtos Elektroninės deklaravimo sistemos ir pasirinkus formą FR0512 versija 04 Jums reikės užpildyti šiuos laukelius:

  • 5 mokestinis laikotarpis – 2020,
  • E1 paramos gavėjo tipas – 2,
  • E2 paramos gavėjo kodas – 151447837,
  • E4 pajamų mokesčio dalis – 1,2 %.
  • E5 Galima pažymėti, kad paramą skiriate iki 2024 m. (Teikiant prašymą, iki 1,2 % pajamų mokesčio tam pačiam paramos gavėjui galima skirti ilgiau
    kaip vienerius metus (iki 5 metų). Pavyzdžiui, norint skirti 2020-2024 m. pajamų mokesčio dalį (iki 1,2%), pakanka pateikti vieną – 2020 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, E5 laukelyje įrašius 2024 m. Pagal tokį prašymą pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2020, 2021, 2022,  2023 ir 2024 m. sumokėtų mokesčių, todėl 2021 – 2024 m. laikotarpio prašymų (FR0512) gyventojui teikti nereikės.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnumą!

Dėkojame visiems – organizacijoms bei pavieniams žmonėms – kurie 2019 metais pervedėte 2% (495,03 EUR), pinigines aukas (3012,18 EUR) ir įvairias aukas natūra.

Teatlygina Jums Dievas visokeriopomis malonėmis!

Scroll to Top