Globos namuose teikiamos paslaugos​

Socialinė globa – globos namuose teikiamų paslaugų visuma, užtikrinanti įvairiapusišką poreikių (buitinių, socialinių, kultūrinių, dvasinių) patenkinimą asmeniui, kai bendrosios socialinės paslaugos yra neveiksmingos, dienos socialinės priežiūros nepakanka, o savarankiškai gyventi žmogus negali.

Globos namuose teikiama ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus žmonėms.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa:

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – kompleksinė visuma buitinių, socialinių, kultūrinių, dvasinių paslaugų, teikiamų asmeniui, kuris atitinka globos namų paskirties reikalavimus (sąlygos, kurios yra būtinos, kad žmogus galėtų gauti paslaugas – amžius ar kt.)

Teikimo trukmė:
 • ilgalaikė socialinė globa teikiama daugiau nei 6 mėn. per metus arba neterminuotai;
 • trumpalaikė socialinė globa teikiama ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę.
Paslaugos sudėtis:
 • apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose su higieniniu-sanitariniu mazgu, taip pat aprūpinami pagrindiniais baldais. Kiekviename kambaryje įrengta pagalbos iškvietimo sistema. Globos namuose yra koplyčia, kiekvieną dieną aukojamos šv. Mišios;
 • maitinimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas. Pagal poreikį ir esant medikų rekomendacijoms organizuojama dietinė mityba. Maitinimas organizuojamas 4 kartus per dieną. Meniu nuolat papildomas naujais patiekalais. Gyventojai valgo bendroje valgykloje, o su sunkia negalia organizuojamas maitinimas kambariuose;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buities darbus, bendraujant);
 • pagalba rengiantis, valgant, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba;
 • sveikatos priežiūros paslaugos (slauga), kitos paslaugos reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį teikiamos visą parą. Bendradarbiaujama su kitais sveikatos priežiūros specialistais sprendžiant gyventojo sveikatos sutrikimus. Gyventojai aprūpinami kompensacine technika (vaikštynėmis, lazdelėmis, neįgaliojo vežimėliais ir kt.);
 • informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • darbinių įgūdžių ugdymas (mezgimas, nėrimas vašeliu, savarankiškas patalpų ir aplinkos tvarkymas);
 • laisvalaikio organizavimas (kolektyvų koncertai, gyventojų gimtadienių ir jubiliejų paminėjimas, filmų žiūrėjimas, išvykos, relaksacijos valanda, kompiuterinio raštingumo pamokėlės);
 • papildomos mokamos paslaugos, kurios teikiamos globos namų gyventojams:
  • transporto paslauga asmeniniams poreikiams;
  • individualus periodinės spaudos užsakymas;
  • asmeninio smulkaus turto įsigijimas ar remontas;
  • grožio paslaugų (plaukų, antakių dažymas) teikimas.
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa teikiama:
 • senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas vidutinių ar didelių specialių poreikių lygis;
 • senyvo amžiaus asmenims, kuriems reikalinga globa/slauga bei kurie negali gyventi savarankiškai, o jų artimieji dėl objektyvių priežasčių negali prižiūrėti.
Į globos namus negali būti priimti asmenys su šiomis kontraindikacijomis:
 • kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;
 • ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais;
 • aktyviąja tuberkulioze;
 • odos infekcinėmis ligomis;
 • lytiškai plintančiais susirgimais;
 • sergantys AIDS;
 • lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija.
Globos kaina per mėnesį:
 • senyvo amžiaus žmonėms bei asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės priežiūros poreikis (su vidutine negalia) – 955 EUR.
 • asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis (su sunkia negalia) – 1040 EUR.

Jei asmuo neturi galimybių mokėti pilną kainą, jis (artimieji, pagalbą teikiantys asmenys) dėl kompensacijos kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyrių, dėl siuntimo.

Mokėjimas už ne visą mėnesį asmeniui skaičiuojamas proporcingai globos namuose būtam laikui.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą;
 • neįgaliojo pažymėjimas;
 • neįgalumo pažyma, specialiojo poreikio pažyma;
 • medicininių dokumentų išrašas F027/a;
 • asmens socialinės globos poreikio vertinimas;
 • kompensuojamų vaistų pasas.

Kreipkitės ir mes suteiksime reikalingą informaciją!

Scroll to Top