Skip to content

Aktuali informacija

Organizacijos struktūra

Padaliniai

Administravimo padalinys

Direktorė
Sigita Lietuvninkienė
sigita@marijosglobosnamai.lt +370 667 22000

Socialinio darbo padalinys

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui
Janina Milkauskaitė janina@marijosglobosnamai.lt +370 616 02963

Sveikatos priežiūros padalinys

Direktoriaus pavaduotoja medicininiai priežiūrai Edita Bražukaitienė edita@marijosglobosnamai.lt +370 620 21060

Tarybos veikla

Tarybos tikslas – dalyvauti globos įstaigoje teikiamų paslaugų kokybės gerinimo veikloje

Tarybos uždaviniai:

Tarybos nariai:

Pirmininkė Mirga Pačėsienė – MGN gyventoja

Sekretorė Laimutė Virbickienė – Užimtumo specialistė

Nariai:

  1. Edita Bražukaitienė – Bendrosios praktikos slaugytoja
  2. Janina Milkauskaitė – direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui
  3. Angelė Ignatavičienė – gyventojų artimųjų atstovas
  4. Adolfas Matulevičius – MGN gyventojas
  5. Kazimiera Onutė Buinevičienė – MGN gyventoja
  6. Vytautas Bepirštis – MGN gyventojas