Skip to content

Apie mus

Apie mus

Esame įstaiga teikianti socialinę globą, užtikrinančią žmogaus orumą, palaikančias sąlygas, dvasinių poreikių užtikrinimą asmenims, kurie dėl senyvo amžiaus, šeimyninės padėties, negalios, silpnos sveikatos negali gyventi savarankiškai.

 

 

Vertybės

Pagarba

Pasitikėjimas

Atvirumas

 

 

Vertybės – pagarba, pasitikėjimu ir atvirumu grįstas santykis tarp darbuotojų ir įstaigos gyventojų. Visose veiklos srityse svarbiausia – paslaugų kokybė, dvasinis augimas, profesionalumas.

Švč. Marijos Globos namai:

  • Įregistruoti 2001 m. gegužės mėn. 4 d. Šalia įkona
  • Steigėjas yra Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija buvusiuose motiniškuose Vienuolijos namuose. (Akyvi nuoroda į Jų puslapį?)
  • Globos namuose gali gyventi 43 žmonės. Šalia įkona. Šiuo metu turime laisvą vietą vyrui ir moteriai! Aktyvi nuoroda “Rezervuoti laisvą vietą” siųsiu užklausimą į Messenger.

 

Mūsų vizija ir misija

Švč. Marijos globos namų vizija – nuolat tobulėjanti, naujoms iniciatyvoms atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę.
Švč. Marijos globos namų misija – Tęsiant Jėzaus gailestingumo ir meilės misiją, siekti užtikrinti kvalifikuotą globą ir visapusiškai rūpintis senyvo amžiaus žmonėmis šeimyninėje aplinkoje, teikti kupiną meilės ir atjautos aptarnavimą, ypač ligoje, kančioje ar mirtyje, pripažįstant antgamtinę kiekvieno žmogaus vertę, jo unikalumą ir jam priklausančią pagarbą.