Skip to content

Sielovada

Mūsų globos namuose yra jauki koplyčia, kurioje kasdien aukojamos Šv. Mišios, skamba giesmės. Gyventojai noriai renkasi bendroje maldoje pagarbinti Dievą, paprašyti dangaus dovanų savo artimui ir sau.

Nelieka užmiršti ir tie, kurie dėl silpnesnės sveikatos negali melstis koplyčioje. Atlikti išpažintį ir priimti Šventąją Komuniją šie gyventojai gali savo kambariuose.

Kasmet Pasaulinės Ligonių dienos proga, vasario 11-ąją, kiekvienam tikinčiajam įstaigos gyventojui teikiamas Ligonių patepimo sakramentas, kuris stiprina sielos ir kūno sveikatą. Taip pat šis sakramentas teikiamas susilpnėjus sveikatai ar gresiant mirties pavojui.

Kartu su kapelionu kun. Vladu Jackūnu švenčiame religines šventes.

Pagal poreikį kalbamasi bei meldžiamasi su kiekvienu gyventoju individualiai.